Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd

Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".