Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd