Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap)