Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer