Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold

Beregning: antall døgn på tidsbegrenset opphold gjennom året / antall opphold gjennom året. Ekskl. avlastningsopphold. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS/KPR-register