Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Gjennomsnittlig antall fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem. Verdien angis i timer med 2 desimaler, det vil si at 0,25 timer tilsvarer 15 minutter pr. beboer. Teller: fysiotimer avtalt for KOSTRA-funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon. Datakilde: KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, del 3-1. Nevner: Beboere på institusjonsopphold eksklusive avlastning (inkluderer hovedsakelig sykehjem, men også aldershjem og barnebolig). Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.