Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)