Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år

Andel langtidsbeboere i institusjon pr 31.12 vurdert av lege siste år. Teller: Beboere på langtidsopphold i institusjon (inkluderer hovedsakelig sykehjem, men også aldershjem og barnebolig) som er vurdert av lege Nevner: Beboere på langtidsopphold i institusjon (inkluderer hovedsakelig sykehjem, men også aldershjem og barnebolig) totalt. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.