Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år

Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege