Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats

Teller: Brukere av helsetjeneste i hjemmet, praktisk bistand (inkl. BPA brukerstyrt personlig assistanse), avlastning utenfor institusjon og mottakere av omsorgslønn (ekskl. rehab. utenfor inst.) med vedtak mer enn 35,5 timer/uke * 100. Nevner: Som teller, men alle brukere, uavhengig av vedtakstid. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS/KPR-register