Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet