Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter