Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner