Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger