Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg

Energiutgifter per m2 i (fylkes)kommunalt eide bygg. Arealet hentes fra KOSTRA-skjema 34A og B (kommune) eller 34 C og D (fylkeskommune)