Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder

Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder