Boliger samlet, tildelt uten behovsprøving

Antall boliger tildelt uten behovsprøving. Gjelder alle boliger uavhengig av tildelingsår.