Antall utleide boliger per 31.12

Totalt antall utleide kommunalt disponerte boliger per 31.12. Inklusive antall brukereide boliger. Data hentet fra skjema 13.