Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett

Totalt antall privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett. Data hentet fra skjema 13. Omfatter både privateide boliger der brukeren har husleiekontrakt med privat eier men kommunen bestemmer hvem som får leie, og brukereide boliger der kommunen bestemmer hvem som får kjøpe boligen.