Innleide boliger

Antall kommunalt innleide boliger per 31.12. Data hentet fra skjema 13.