Totalt antall kommunalt disponerte boliger

Totalt antall kommunalt disponerte boliger per 31.12. Data hentet fra skjema 13.