Kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere

Antall boliger kommunen disponerer som er slik at en rullestolbruker på egen hånd kan komme seg fram til boligen, inn i boligen og ha tilgang til nødvendige rom inne i boligen. Opplysningene hentes fra skjema 13.