Kommunalt eide boliger

Antall kommunalt eide boliger per 31.12. Data hentet fra skjema 13.