Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall disponerte kommunale boliger

Indikatoren viser andel kommunalt eide boliger av det totale antall kommunalt disponerte boliger i kommunen ved utgangen av året. Andel kommunalt eide boliger av totalt antall kommunalt disponerte boliger= (Kommunalt eide boliger / alle kommunalt disponerte boliger) * 100 Teller: antall kommunalt eide boliger per 31.12, hentet fra skjema 13, punkt 2 Nevner: totalt antall kommunalt disponerte boliger per 31.12, hentet fra skjema 13, punkt 2