Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes