Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt