Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt