Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt