Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt