Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt