Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt