Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt