Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P)