Belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annen rensing (kg tot-P)