Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P)