Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe)