Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing