Antall innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe)