Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe)