Zoning plans resolved

Antall vedtatte reguleringsplaner