Mengde slam disponert til annet formål (tonn tørrstoff)