Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (tonn tørrstoff)