Andel slam disponert til forbrenning/energigjenvinning