Andel slam disponert til toppdekke på avfallsfylling