Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (tonn tørrstoff)