Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (tonn tørrstoff)