Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann (gram tørr vekt per m3)