Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden

Antall elever og lærlinger, 25 år og eldre, som startet i videregående opplæring for fem år siden, etter skolefylke. Som voksne regnes alle som er 25 år eller eldre og starttidspunktet regnes uavhengig av trinn. For å begrense innholdet til «nye» voksne deltakere, settes det som krav at de ikke skal ha hatt aktivitet tre år forut for starttidspunktet. Startpopulasjonen inkluderer ikke praksiskandidater. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)