Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår

Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, for deltakere som var 25 år eller eldre. Filgrunnlaget er laget ved å kombinere igangværende elever per 1.10 med resultatfilen fra det samme skoleåret. Etter skolefylke. Kilde: VIGO