Bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår

Antall elever og lærlinger, 25 år eller eldre, som har bestått et skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår. Filgrunnlaget er laget ved å kombinere igangværende elever per 1.10 med resultatfilen fra det samme skoleåret. Etter skolefylke. Kilde: VIGO